Barion Pixel

Tájékoztató a "sütik" alkalmazásáról 2.

13. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek
13.1. A webhely közösségi fórumai és azok rendeltetése
A webhelyen található termékeket Felhasználó hozzászólás és pontozás
formájában értékelheti. A termékértékelésnek feltétele a webhelyen történő
regisztráció.
A fenti hozzászólási lehetőségek a továbbiakban a „fórum” kifejezés alatt
értendők jelen fejezet alkalmazásában. Fórum a Szolgáltató által a
webhelyen működtetett és fenntartott, írásos hozzászólások, vélemények,
információk és egyéb kép, hang, mozgókép tartalmak (a továbbiakban
együtt: bejegyzések) továbbítására és cseréjére lehetőséget biztosító
szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a webhely látogatói számára az
eszmecserét és tájékoztatást. A fórumot a jelen szabályzatban foglaltak
szerint bárki használhatja. Szolgáltató nem vállal felelősséget a fórumban
közzétett hozzászólások és bejegyzések tartalmáért.
A fórum a Szolgáltató ingyenes szolgáltatása. A webhely fórumai
moderáltak. Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban
esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például:
vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok,
alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz
ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.
13.2. Általános rendelkezések, adatvédelem
Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi
felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást,
bejegyzést közzétevő neve is beazonosítható, az általa hozzászólásában,
bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó
személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó
saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért
Szolgáltató nem vonható felelősségre.
Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi
személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző,
diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén vagy vallási, politikai
nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más személy magánéletét,
nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen
elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy
szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő,
továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan
tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy
jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.
Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival és az általa hozzászólásban
feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy
szolgáltatások
adásvételére
vagy
reklám
elhelyezésére
irányuló
tevékenységet
folytatni,
vagy
ilyen
tevékenységet
elősegíteni.

Felhasználó bejegyzései, hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül
egyéb tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa
megosztott egyéb tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén
az nem lehet más személy képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a
tartalom nem lehet bármi módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista,
gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel
kapcsolatos, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy
veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy
szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő,
továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan
tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy
jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.
Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak
tekintetében jelen feltételek elfogadásával hozzájárul azok oly módon
történő közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó
számára – tehát nyilvánosan – hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az
észlelők által az adott fényképet feltöltő felhasználó neve is beazonosítható,
így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez
azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos
következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.
13.3. A fórumok felhasználói
Felhasználó, aki a Szolgáltató fórumainak felhasználójaként hozzászólást
eszközöl a webhelyen, vagy a hozzászólásban egyéb tartalmú bejegyzést tesz
közzé, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen fórumszabályzatban és
moderálási alapelvekben meghatározott szabályokat és feltételeket.
Szolgáltató fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre
veszik igénybe.
13.4. Közzététel
A webhelyen működtetett fórum nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és
bejegyzések a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek
meg.
A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond arról, hogy a
későbbiekben hozzászólására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést
támasszon.
A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal;
azonban ha az adott hozzászólás saját érdekét vagy mások jogos érdekeit,
illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.
Felhasználó kérheti Adatkezelőtől a hozzászólásának törlését.
Szolgáltató nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy
hozzászólásai megtétele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy
mit és milyen formában tesz közzé.
Bárki valós személy, személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az
érintett hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –,
amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.
A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre
alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató
linkek szintén tiltottak.
Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez
köthető bejegyzés, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha
egy Felhasználó vagy érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak
törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.
13.5. Moderáció
Szolgáltató a hozzászólásokat előzetesen megvizsgálja és jóváhagyja a
közzététel előtt.
Szolgáltató összes fóruma moderált. A moderátorok feladata, hogy
biztosítsák a kulturált információcsere lehetőségét.
Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi
beavatkozásokról tájékoztatják a felhasználókat.
Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely
megítélése szerint jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvek valamelyik
pontjába ütközik, a Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy
jogos érdekét sérti, esetleg bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti,
vagy egyéb módon akadályozza a kulturált információcserét, jelezze azt
Szolgáltatónak elektronikus levélben.
A fórumon történő jogsértő bejegyzéseket a moderátorok törölhetik, vagy
kérésre
törlik.
Ilyen
bejegyzések
lehetnek,
amelyek:
- akadályozzák a fórum rendeltetésszerű használatát, illetve amelyek
- tartalma jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütközik.
A moderátorok az egyes bejegyzéseket utólag nem szerkesztik, illetve
részlegesen sem törlik; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy
teljes egészében törlik.
A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba
ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre
kerülhetnek.
A Felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:
- Jogsértő bejegyzések. Jogsértő minden olyan bejegyzés, amely a
közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve
bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való
jelentkezést, annak elkövetésébe való beleegyezést vagy az elkövetésben
való megegyezést tartalmaz, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti.
- Obszcén illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő,
rosszindulatú hozzászólások vagy egyéb bejegyzések, ide nem értve a
köznyugalmat, közerkölcsöt nem sértő módon megfogalmazott szakmai
kritikát. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi,
Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben
tartani és elfogadni. Az itt írt moderálási szabályokba ütköző kifejezések
kicsillagozva jelenhetnek meg a hozzászólásokban.
- Egyes Felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan
obszcén, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket –
személyeskedést – tartalmazó hozzászólások és egyéb bejegyzések.
- A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel,
moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó
bejegyzések. Ezekkel a témákkal kapcsolatosan, kérjük, írjon e-mail-t
az info@nimbusz-ang.hu címre.
- Politizálást célzó bejegyzések. Nem számít politizálásnak a szakmai kritika.
Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató
ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és
elfogadni.
- A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre
alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó
bejegyzések.
- Mindazok a bejegyzések, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a
fórumon közzétett felhívás ellenére a fórumon – egy témán belül, vagy
különböző témákban – többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben
Felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó bejegyzése törlésre
kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (pl. informatikai hiba
okozza), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak
törlésre.
- Témaromboló bejegyzések. A téma tartalmi rombolásának számít minden,
a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és
zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
- A technikai eszközökkel elkövetett rombolást: olyan hivatkozások
beillesztését, amelyek a Felhasználó internetelérést biztosító eszközében kárt
okozó fájlokra mutatnak; elrontott html-kódokat; Javát; a szándékos
elárasztást; automatikusan induló fájlletöltéseket és minden olyan
beavatkozást, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerű használatát
vagy
veszélyezteti
a
felhasználók
informatikai
eszközeit.
- Az olyan hozzászólásokat és bejegyzéseket, amelyek bizonyíthatóan nem
saját szellemi termékeik: mások hozzászólásának ismételgetése, más oldalról
származó
cikk(részlet)
kommentár
nélküli
bemásolása.
- Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy
bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos
ismétlésnek számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több
hozzászólásban, több alkalommal helyez el.
- Bármelyik hozzászóló valós adatainak közzétételét, kivéve az érintett
személy által saját magára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását.
- Törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt,
összevont, áthelyezett témák újraindítása.
- Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.
Letiltás. A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan
sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó
Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról
letilthatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy
végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges –
annak függvényében, hogy az adott Felhasználó először sérti meg a jelen
fórumszabályzat és moderálási alapelvekben írtakat, vagy visszaesőként.
A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a
moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb
következményt is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket.
Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az
összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.
Minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a fórumon már bejegyzett
névre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven tesz közzé bejegyzést, vagy
próbálja ezt elérni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar,
vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett)
neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a
moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.
Szolgáltató vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása,
vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.
13.6. Szellemi tulajdon
Más hozzászólásában megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak,
tudományos vagy egyéb szellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat
csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő, szerző) előzetes engedélyével
szabad felhasználni.
13.7. Áthelyezés
A moderátorok azt a bejegyzést, melyet véleményük szerint nem a megfelelő
tartalomhoz írtak, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő
tartalomhoz. Ennek eldöntését gondos mérlegelés előzi meg a moderátorok
részéről.
13.8. Felelősség
A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló
közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a
Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető
szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, illetve jogi
vagy szakmai tanácsadásnak.
A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót
felelősség nem terheli.
13.9. A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb
szabályok
A webhelyen és a fórumon megjelenő, Szolgáltató által közzétett cikkeket a
szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve
azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak
megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes
egészében és változatlan formában való átvételével történjen. A webhelyen
megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.
Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a
tartalmukra tekintettel e rendelkezések értelmezhetők.
Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a
fórumszabályzat vagy a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési,
esetleg fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön
értesítést az info@nimbusz-ang.hu címre.

14. Felelősség kizárása

14.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy
visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

14.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által
tervezett bármilyen felhasználási célra. A termék leírásában és útmutatójában
írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási
körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

14.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett
károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az
internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem
vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy
számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt,
biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított
üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő
megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk
tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

14.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás
nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes
Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a
már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit
teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

14.5. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató
nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy
a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges
változtatásából adódó eltérésekért.

14.6. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért,
hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

14.7. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem
áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket
Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített
vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség
nem terheli.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés böngésző Felhasználók tekintetében is
fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi
védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében,
azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és
nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi
nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban
érheti el.

15.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok
gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség
követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

16. Adatkezelés, adatvédelem
A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a
"Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.
17. Szerződési feltételek módosítása

17.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket
bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

17.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott
megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt
szerződési feltételek vonatkoznak.

18. Alkalmazandó jog

18.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a
következő jogszabályok rendelkezési irányadók:
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302
RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő
állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés
egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU)
2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény,
- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.


19. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

19.1. Panasz

19.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy
a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók
részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban
álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére
vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben
fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:
NIMBUSZ-ANG Kft.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 129.
E-mail: info@nimbusz-ang.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal
orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem
értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb
harminc napon belül írásban megválaszolja.

19.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége
Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével,
továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.
Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület
illetékes.
A
békéltető
testületek
elérhetőségei
megtalálhatóak
a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.
A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető
testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: +36 22 510-310
Fax: +36 22 510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Webhely: http://www.bekeltetesfejer.hu/
A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:
Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi
vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és
kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon,
valamint itt olvashatók:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefon: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: http://bekeltet.hu
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési
kötelezettség terheli
.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák
mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt
témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból
egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén
pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a
fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.


19.2. Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az
esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő
alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti
járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Székesfehérvári
Járásbíróságon is megindíthatja a pert.

19.2.1. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre,
szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az
Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre,
akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy
szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges
harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.
Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés
módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető
webhelyen talál.

19.2.2. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató
(tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró
személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a
szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó
panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely
szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A
területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók
a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.


Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti
fogyasztóvédelmi hatósághoz is:
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6.
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6.
Telefon: +36 22 501 626; +36 22 501751
E-mail: fogyved@fejer.gov.hu
Webhely: https://www.szekesfehervar.hu/muszaki-engedelyezesi-es-
fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly?parent=196
19.3. Felügyelet

19.3.1. A
kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység
nyilvántartási száma és a hatóság megnevezése:

7334 számon

A hatóság elérhetőségei:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Cím: 8000 Székesfehérvár, Városháza tér 2.
Telefon: +36 22 537 200
E-mail: jegyzo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Webhely: https://www.szekesfehervar.hu/

19.3.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési
lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása
szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik.

2020. február 4.

NIMBUSZ-ANG Kft.