Barion Pixel

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT
 
 
Jogi nyilatkozat 
 

1.  Általános tájékoztatás 
Tájékoztatjuk,  hogy  a  https://www.nimbusz-ang.hu/  internetcímen  elérhető 
webhelyet a 
NIMBUSZ-ANG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Rövidített név: NIMBUSZ-ANG Kft. 
Cégjegyzékszám: 07-09-022427 - Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága  
Adószám: 23942435-2-07 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Galántai utca 55. fszt. 1. 
Üzleti tevékenység helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 129. 
Telefon: +36 22 500 494 
E-mail cím: info@nimbusz-ang.hu  
 
üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató). 
Jelen  webhelyen  a  Szolgáltató  szolgáltatásaival,  termékeivel  kapcsolatban 
információkat  ismerhet  meg.  A  jelen  webhely  és  az  azt  alkotó  weboldalak  (a 
továbbiakban:  együttesen  webhely)  megtekintésével  és  használatával  Ön 
kötelezőnek fogadja el a webhelyen közzétett szabályzatok, tájékoztatók, általános 
szerződési  és felhasználói  feltételek  tartalmát.  Szolgáltató  ezeket bármikor 
módosíthatja,  mely  módosításokat,  illetve  az  új  szabályzatokat,  tájékoztatókat, 
valamint  általános  szerződési  és  felhasználói  feltételeket  ezen  a  webhelyen  teszi 
majd közzé. 
Ezen  a  webhelyen  a  Szolgáltató  az  információkat  tájékoztatási  céllal  helyezte  el, 
így  azok  tanácsadásnak  nem  minősülnek. Szolgáltató  megtesz  minden  szükséges 
intézkedést,  hogy  a  közzétett  adatok  a  valósággal  egyezzenek,  azonban  a 
webhelyről  származó  információkból  közvetlenül  jogok  és  kötelezettségek  nem 
származtathatók. 
Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, 
azonban  kizárja  a  webhely,  valamint  a  hardver  és  a  szoftver  működési  hibájára, 
illetéktelen  módosítására  visszavezethető,  továbbá  vírus  következtében 
megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében. 
 

2.  Szerzői jogok, iparjogvédelem 
A  webhelyen  megtalálható  szerzői  tartalmak  –  beleértve,  de  nem  kizárólagosan, 
többek  között  a  szövegeket,  kialakítást,  szoftvereket,  képanyagot,  ábrákat, 
hanganyagot,  audiovizuális  anyagot,  felvételeket,  forráskódot  és  tartalmat  –  a 
Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos 
engedély alapján használt tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint 
a  nemzetközi  szerzői  jogi  törvények  védelme  alatt  állnak.  A tartalmak  vagy  azok 
részleteinek módosítása,  másolása,  sokszorosítása,  újbóli  közzététele,  feltöltése, 
letöltése,  postai  vagy  egyéb  továbbítása,  hozzáférhetővé  tétele,  a  nyilvánosság 
számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a 
rá  mutató  linkek  létrehozása,  átadása,  értékesítése,  illetve  más  közcélú  vagy 
kereskedelmi  célra  történő  felhasználása  csak  Szolgáltató  kifejezett  írásos 
engedélyével történhet. 
Szolgáltató  kifejezett  írásos  engedélye  nélkül  tilos  a  webhelyen  megtalálható 
védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli 
közzététele,  feltöltése,  letöltése,  postai  vagy  egyéb  továbbítása,  hozzáférhetővé 
tétele,  továbbá  tilos  a  nyilvánosság  számára  megtekinthetővé  tenni,  valamint  más 
anyagok  létrehozásához való  felhasználása,  értékesítése,  illetve más  közcélú  vagy 
kereskedelmi célra történő felhasználása. 
Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta 
úton  beszerzett  tartalmak  és  Szolgáltató  partnereitől  származó  külön  szerződés 
alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem 
Szolgáltatót  illeti  meg  (hanem  a  tartalmak  tulajdonosát),  ugyanakkor  az  ilyen 
tartalmak  jelen  webhelyről  a  jogosult  és  a Szolgáltató  előzetes  írásbeli  engedélye 
nélkül történő letöltése vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértő. 
 
3.  Információk és anyagok felhasználása 
A  webhely  kizárólag  tájékoztatási  céllal  készült,  és  nem  minősül  semmilyen 
tanácsadásnak. 
A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes 
értesítés  nélkül  módosulhat.  Szigorúan  tilos  a  webhely  engedély  nélküli 
felhasználása,  valamint  a  webhelyhez  kapcsolódó  jelszavak  és  információk  nem 
rendeltetésszerű felhasználása. 
A  webhelyen  bemutatott  termékek  és  szolgáltatások  nem  feltétlenül  állnak 
rendelkezésre  a  világ  minden  pontján.  A  szolgáltatások  igénybevételére  való 
jogosultság  meghatározása  a  Szolgáltató  kizárólagos  hatásköre.  A  webhelyen 
megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja 

a  felhasználók  figyelmét  arra,  hogy  egyes  információk,  termékek,  szolgáltatások 
vagy  anyagok  felhasználását  bizonyos  országok  törvényei  tilthatják  vagy 
korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége. 
 
4.  Más oldalakra mutató linkek 
Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra 
mutató  linkeket  és  hivatkozásokat,  melyeket  a  felhasználók  tetszés  szerint 
használhatnak. 
Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A 
linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, 
termékek,  információk  vagy  szolgáltatások  támogatásának  vagy  ajánlásának  a 
Szolgáltató  részéről.  A  felhasználó  és  a  linkben  szereplő  weboldal  közötti 
jogviszony,  beleértve  az  ott  kínált  áruk,  termékek  és  szolgáltatások  kifizetését  és 
leszállítását,  kizárólag  a  Felhasználó  és  az  adott  weboldal  üzemeltetője  közötti 
kapcsolaton  alapul.  Szolgáltató  nincs  befolyással  a  linkekben  szereplő  külső 
weboldalakra,  és  nem  felelős  a  külső  weboldalak  megtekintésével,  használatával 
vagy  használatuk  meghiúsulásával,  illetve  az  ott  kínált  tartalmakkal,  áruval, 
termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő következményekért. 
 
5.  A https://www.nimbusz-ang.hu/ webhelyre mutató linkek 
Más  webhelyeken  a  https://www.nimbusz-ang.hu/  webhelyre  mutató  linkeket 
elhelyezni csak Szolgáltató írásos engedélyével megengedett. A weboldalra vezető 
linkek elhelyezése nem okozhat kárt a Szolgáltató, vagy oldalainak hírnevében. 
Szolgáltató fenntartja  a  jogot  az  engedélyezett  linkek  megszüntetésére  bármilyen 
előzetes  értesítés  nélkül,  ha  megítélése  szerint  a link  valamilyen  kárt  okoz  a 
Szolgáltató vagy oldalainak hírnevében, működésében. 
 
6.  Tartalom eltávolítása 
Szolgáltató  fenntartja  a  jogot  az  oldalon  található  összes  tartalom  előzetes 
bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására. 
2020. február 4. 
NIMBUSZ-ANG Kft.